วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

กังหันลมปั่นไฟฟ้า

การทำงานของกังหันลมปั่นไฟฟ้าไม่มีความคิดเห็น: